Akcja #SzkołaPamięta

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta” uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zaangażowali się w upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych związanych przede wszystkim z naszą historią lokalną.

W sobotę 28 października 2023 r. wzięliśmy po raz kolejny udział w wycieczce zorganizowanej przez Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Więc chodź zabiorę Cię do przeszłości – Historyczne podróże z ENEĄ i Gminą Kozienice”. Wspólnie z rekonstruktorami na czele z panem Krzysztofem Zającem przeszliśmy szlakiem bitew, potyczek i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie gminy Kozienice. Dzięki temu odświeżyliśmy wiadomości dotyczące historii i wydarzeń z dziejów naszej „Małej Ojczyzny”. Z wielkim zaciekawieniem wysłuchaliśmy opowieści o wydarzeniach historycznych związanych z poszczególnymi miejscami. W ramach projektu odbyły się również lekcje dotyczące tradycji Świąt Zmarłych i Zaduszek, na podstawie których młodsi uczniowie przygotowali prace plastyczne. Wspominaliśmy znanych mieszkańców Kozienic, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszego miasta. Następnie chcąc przywołać pamięć o zmarłych, uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na pobliski cmentarz by uporządkować groby i zapalić znicze na mogiłach: Bojowników Wolności-Mogiły Legionistów, żołnierzy z czasów II wojny światowej oraz znanych kozieniczan.