„Gdy już dorosnę…”

Innowacją pedagogiczną„Gdy już dorosnę…” zostaną objęci uczniowie klasy 2a. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach: marzec, kwiecień, maj; natomiast w roku szkolnym 2019/2020 w miesiącach: wrzesień, październik.  Proponowana innowacja ma charakter programowy.  Głównym założeniem innowacji jest zapoznanie uczniów z różnymi zawodami oraz wzbudzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji. Innowacja pedagogiczna „Gdy już dorosnę…” realizuje zadania podstawy programowej kształcenia […]