Wychowawcy z klasami

Przydział klas i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Oddział przedszkolny:
mgr Anna Wojtunik
mgr Kinga Ząbek – Wilk

KLASY I – III

Klasa I amgr Alicja Kowalczyk
Klasa I bmgr Małgorzata Wąsik
Klasa II amgr Marzanna Drapała
Klasa II bmgr Ewa Nędza
Klasa III amgr Barbara Chołuj
Klasa III bmgr Katarzyna Małysa
Klasa III cmgr Maria Pietrzyk

KLASY IV – VIII

Klasa IV amgr Anna Matera
Klasa IV bmgr Anna Kurek
Klasa IV cmgr Agnieszka Sekuła
Klasa V amgr Danuta Kopyt
Klasa V bmgr Dominika Kustra
Klasa V cmgr Monika Banaszkiewicz
Klasa V dmgr Sylwia Wojcieszek
Klasa VI amgr Balcerek Wioletta
Klasa VI bmgr Ada Podsiadła
Klasa VI cmgr Teresa Wdowska
Klasa VI dmgr Sławomir Żak
Klasa VII amgr Joanna Mierzejewska
Klasa VII bmgr Renata Zając
Klasa VII cmgr Iwona Drążyk
Klasa VII dmgr Agnieszka Szymańska – Grześka
Klasa VII emgr Elżbieta Rytko
Klasa VIII amgr Aneta Krześniak
Klasa VIII bmgr Magdalena Kowalik