Kodowanie z „Wilkiem i Zającem” w eTwinning

Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły uczestniczą w innowacji pedagogicznej Kodowanie z „Wilkiem i Zającem” w eTwinning. Adresatami innowacji są uczniowie klas piątych i szóstych. Czas realizacji innowacji obejmuje 4 miesiące.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei projektów eTwinning w oparciu o zwierzęta z bajek z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki kodowania poprzez zabawę.

Innowacja pedagogiczna Kodowanie z „Wilkiem i Zającem” w eTwinning została opracowana przez panie: Renatę Zając, Wiolettę Balcerek, Joannę Kusio oraz pana Sławomira Żaka.

Szczegółowe informacje na temat naszego projektu zawarte są w  opisie innowacji pedagogicznej.

Logo projektu

PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„KODOWANIE Z WILKIEM I ZAJĄCEM W eTWINNING”

           W roku szkolnym 2018/2019 była realizowana innowacja pedagogiczna „Kodowanie z Wilkiem i Zającem w eTwinning”. Innowacją zostały objęte dzieci z klas: Ve, VIb, VIc, VId Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. Realizacja innowacji odbyła się w ramach zajęć dodatkowych i była prowadzona dla chętnej grupy uczniów.  Program innowacji pedagogicznej przewidywał  dwanaście  godzin zajęć w czteromiesięcznym okresie br. szkolnego (od listopada 2018r.  do lutego 2019r). Poniżej przedstawiamy podsumowanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Kodowanie z Wilkiem i Zającem w eTwinnig”. 

Podsumowanie innowacji