Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

Treści programowe zajęć WDŻWR są przeznaczone do realizacji w pięciu klasach: od IV do VIII.

Ich realizacja stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:
-wspiera wychowawczą rolę rodziny,
– promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,
– kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,
– wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

Celem zajęć będzie m.in.:

– ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
 -okazywanie  szacunku  innym  ludziom,  docenianie  ich  wysiłku  i  pracy,  przyjęcie postawy szacunku wobec siebie,

– pomoc w  przygotowaniu  się  do  zrozumienia i akceptacji  przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania,

– kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby; dokonywanie wyborów i urzeczywistnianie wartości  służących  osobowemu  rozwojowi; kierowanie  własnym  rozwojem, podejmowanie  wysiłku  samowychowawczego  zgodnie  z  uznawanymi normami i wartościami; poznawanie,  analizowanie  i  wyrażanie uczuć; poznanie możliwości rozwiązywania problemów;

-pozyskanie wiedzy  na  temat  organizmu  ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych  w  okresie  prenatalnym i  postnatalnym  oraz  akceptacja  własnej płciowości; kształtowanie postawy obrony  własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby,

-uświadomienie  i  uzasadnienie  potrzeby  przygotowania  do  zawarcia  małżeństwa i założenia rodziny,

– pozyskanie wiedzy na temat korzystania  ze  środków  przekazu, w tym z Internetu, w  sposób  selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,

Treści nauczania sformułowane w języku wymagań zostały podzielone na sześć działów: rodzina, dojrzewanie, seksualność człowieka, życie jako fundamentalna wartość, płodność, postawy.

Podstawa programowa przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

Cele kształcenia:

1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

3. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

4. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

5. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

6. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

7. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Program nauczania: Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”

Tematyka zajęć w klasie czwartej:

1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.

2. Witaj w domu – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.

3. Zasady i normy – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.

4. Miłość, która scala, czyli funkcja psychiczno – uczuciowa i kontrolna.

5. Jesteśmy razem – funkcja rekreacyjno – towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.

6. Koleżeństwo.

7. Dobre wychowanie.

8. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

9. Człowiek istota płciowa.

10. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt / chłopców).

11. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt / chłopców).

12. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt / chłopców).

13. Intymność (dla grupy dziewcząt / chłopców).

14. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt / chłopców).

Program nauczania: Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”

Tematyka zajęć w klasie piątej:

1. Gdzie dom, tam serce twoje.

2. Rodzina – moje okno na świat.

3. Emocje i uczucia.

4. Porozmawiajmy.

5. Święta coraz bliżej.

6. Zaplanuj odpoczynek.

7. Mądry wybór w świecie gier.

8. Uprzejmość i uczynność.

9. Poszukiwany: przyjaciel.

10. Moje ciało (dla grupy dziewcząt / chłopców).

11. Dojrzewam (dla grupy dziewcząt / chłopców).

12. Dbam o higienę (dla grupy dziewcząt / chłopców).

13. Zdrowy styl życia (dla grupy dziewcząt / chłopców).

14. Zrozumieć siebie i innych (dla grupy dziewcząt / chłopców).

Program nauczania: Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”

Tematyka zajęć w klasie szóstej:

1. Z rodziny się nie wyrasta.

2. Rodzinne wychowanie.

3. Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.

4. Sztuka rozmowy.

5. Gdy trudno się porozumieć.

6. O presji rówieśniczej.

7. Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

8. Jak mogę ci pomóc?

9. Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.

10. Zarządzanie sobą (dla grupy dziewcząt / chłopców)

11. Mój styl to zdrowie (dla grupy dziewcząt / chłopców).

12. Dojrzewam do kobiecości. Dojrzewam do męskości (dla grupy dziewcząt / chłopców)

13. Mam swoją godność (dla grupy dziewcząt / chłopców).

14. Stalking, hejting, cyberprzemoc (dla grupy dziewcząt / chłopców)

Program nauczania: Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”

Tematyka zajęć w klasie siódmej:

1. Rozwój człowieka.

2. Dojrzałość, to znaczy…

3. Pierwsze uczucia.

4. Komunikacja w rodzinie.

5. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

6. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.

7. Uzależnienia behawioralne.

8. Ludzie drogowskazy.

9. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt / chłopców).

10. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (dla grupy dziewcząt / chłopców).

11. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt / chłopców).

12. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt / chłopców).

13. Czas oczekiwania

14. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt / chłopców).

Program nauczania: Teresa Król „Wędrując ku dorosłości

Tematyka zajęć w klasie ósmej:

1. Budowanie relacji międzyosobowych.

2. Na początek: zakochanie.

3. O etapach i rodzajach miłości.

4. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

5. Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

6. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

7. Choroby przenoszone drogą płciową.

8. AIDS.

9. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

10. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt / chłopców).

11. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.

12. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?

13. Dojrzałość do małżeństwa.

14. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.

Ze szczegółowym programem nauczania można zapoznać się w Internecie.

Teresa Król „Wędrując ku dorosłości”. Program nauczania. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4, 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon