Złote Szkoły NBP – DEBATA SZKOLNA

                          INWESTOWAĆ CZY OSZCZĘDZAĆ?

        Jedno z zadań w ramach programu „Złote Szkoły NBP” to DEBATA SZKOLNA .W dniu 8 marca w PSP 3 odbyła się zatem debata  pod hasłem: ”Inwestować czy oszczędzać”? która miała na celu zachęcanie uczniów do rozwijania kompetencji ekonomicznych.  W debacie wzięły udział dwie strony, z których każda miała za zadanie wypowiedzieć się przy pomocy argumentów za inwestowaniem, bądź za oszczędzaniem. Debatę prowadził moderator,  oceniało ją 3 sędziów. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwali również nauczyciele p. A. Podsiadła i p. A. Skiba.  Do debaty zaprosiliśmy dwie drużyny z klasy 8A/F i 8E.

Debata była związana z zarządzaniem pieniędzmi. Dowiedzieliśmy się, kiedy warto oszczędzać, a kiedy inwestować. Oba terminy są, a z pewnością powinny być, istotną częścią naszego życia – a przynajmniej jego finansowej strony. O oszczędzaniu mówimy, kiedy odkładamy pieniądze, by ich nie wydawać. Naszym celem jest przede wszystkim maksymalna ochrona kapitału, zarówno przed możliwością straty, jak i przed chęcią ich wydawania, przy równoczesnym zachowaniu jak największej ich płynności, czyli bardzo szybkiej dostępności do nich.

Dla kontrastu, inwestowanie oznacza lokowanie części kapitału z celem większego ich pomnażania. Dlatego też do inwestycji najczęściej wybieramy np. akcje, fundusze inwestycyjne czy nieruchomości, po których spodziewamy się, że wzrosną na wartości. Wybierając przedmiot inwestycji ważne jest określenie celu inwestowania oraz jeszcze jednego istotnego czynnika – czasu jej trwania. Po jednej stronie stali zatwardziali zwolennicy bezpiecznego oszczędzania. Po drugiej  Ci, którzy twierdzą, że pieniądze warto zaganiać do pracy
i inwestować.

Jako temat debaty wybraliśmy: inwestowanie i oszczędzanie, ponieważ uznaliśmy iż będzie to temat bliski uczniom, zrozumiały dla nich a także jak najbardziej aktualny we współczesnym świecie. Uczniowie bardzo rzetelnie przygotowali się do debaty. Samodzielnie zbierali argumenty, czytając fachową literaturę jak i korzystając ze źródeł internetowych. Bardzo zaangażowali się w swoje role. Sędziowie mieli trudne zadanie, uważnie przysłuchiwali się debacie, odnotowywali na bieżąco swoje uwagi, aby w efekcie podjąć sprawiedliwą decyzję co do wygranej w debacie. Podczas debaty zostały zachowane zasady grzeczności, na początku wyjaśniono cele i zasady debaty. Można stwierdzić, iż wartość edukacyjna takiego spotkania była naprawdę ogromna. Uczniowie podczas przygotowywania argumentów zdobyli profesjonalną wiedzę na temat zarówno oszczędzania jak i inwestowania, ale także musieli zwracać uwagę na sposób zachowania, wypowiadania się, szanowania swojego przeciwnika, ale również było to wystąpienie przed dużą publicznością, co z pewnością było dodatkowym elementem stresującym. Poradzili sobie jednak świetnie z tym zadaniem. Zadanie możemy uznać za w pełni zrealizowane.