„Dobro Ziemi zależy od nas”

W ramach realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach, realizowanego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” w dniu 20 marca 2024r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Dobro Ziemi zależy od nas”.

Przedstawienie miało na celu promowanie odnawialnych źródeł energii, zainteresowanie uczniów problemami racjonalnego gospodarowania energią, rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.

Uczniowie klasy 7e, 3a i 2b w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli zagrożenia jakie niesie ze sobą nasze nieekologicznie postępowanie i jak powinniśmy postępować, aby zadbać o naszą planetę Ziemię. Pokazali uczniom klas 1-3 i przedszkolakom jak wyglądała nasza szkoła kiedyś, jak przebiegały prace termomodernizacyjne, opowiedziały co zostało wykonane i jak obecnie wygląda nasza szkoła. Dzieci dowiedziały się, że nasza szkoła jest teraz nie tylko piękna, ale i ekologiczna, i nie zrobi krzywdy naszej planecie Ziemi.

Koordynatorem przedstawienia była pani Barbara Chołuj, w realizację zaangażowała się również pani Justyna Balcerzak.