Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

AKCJA „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”🚨👮‍♀️🚔🚓

🚨W dniu 12.09.2023r. w ramach działań profilaktycznych odwiedziły nas funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach pani podkom. Ilona Tarczyńska oraz pani sierż.szt. Ewa Kostrzewa. Podczas spotkania panie policjantki zapoznały uczniów klas I – III z zasadami ruchu drogowego. Przypomniały podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię.

👮‍♀️

Pani sierż.szt. Ewa Kostrzewa przestrzegła dzieci, że aby bezpiecznie dotrzeć do szkoły lub do domu powinny pamiętać o kilku ważnych zasadach: zawsze wybierać bezpieczną drogę do szkoły i domu, przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, zawsze nosić przy ubraniu elementy odblaskowe – to pozwoli kierowcy wcześniej zauważyć pieszego i uniknąć wypadku, nie zbaczać z ustalonej wcześniej z rodzicami trasy. Przypomniała, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z prawem dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Następnie wytłumaczyła, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

🚔

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie uczniowie podziękowali za spotkanie.