Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

ul. Konarskiego 4

26-900 Kozienice .

tel./fax 48 6144139

e-mail: sekretariat@psp3kozienice.pl

www.psp3kozienice.pl