Akademia z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 1918 roku to niezwykle ważna data dla wszystkich Polaków.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. W ramach obchodów

Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole została zorganizowana

uroczysta akademia. Uczniowie klas 3a, 3c, 4a, 6c, 6d, 8a, 8d i 8f

występowali, aby uczcić pamięć tamtych dni. Dzięki zaangażowaniu udało

im się przenieść zgromadzonych w klimat zadumy i patriotycznej refleksji.

Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego w obecności

pocztu sztandarowego szkoły. Poprzez inscenizację, poezję i pieśni

patriotyczne organizatorzy przypomnieli wszystkim przepełnioną bólem i

cierpieniem historię narodu polskiego oraz uczcili pamięć tych, którym

Polacy zawdzięczają własne państwo.

 Akademia miała przede wszystkim przypomnieć o trudnych czasach, kiedy

Polska jako kraj nie istniała na mapie Europy, i uświadomić, że mamy

dziś szczęście dorastać i żyć w wolnym kraju.

Pani Dyrektor Agnieszka Woźniak podziękowała występującym uczniom,

nauczycielom zaangażowanym w tę akademię oraz zachęcała do udziału w

uroczystościach organizowanych w naszym mieście.