„Szkoła pamięta”

W dniu 9 listopada 2022 r. uczniowie klas 4c, 5a, 5d oraz 6b wzięli
udział w  pokazowej lekcji historycznej przygotowanej przez Kozienickie
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Prezes Stowarzyszenia pan
Krzysztof Zając opowiadał o latach zaborów, powstaniach
narodowowyzwoleńczych, o drodze do niepodległości, lokalnych
akcentach związanych m.in. z Legionami Polskimi, a także o odzyskaniu
niepodległości i wykuwania granic II RP oraz polskich symbolach
narodowych.