Ważna lekcja historii – czyli BohaterON

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kozienicach wzięła udział 
w projekcie BohaterON. To część ogólnopolskiej kampanii, która ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. W ramach projektu w klasach VIII podczas lekcji historii zostały przeprowadzone zajęcia tematyczne dotyczące PowstaniaWarszawskiego na podstawie materiałówwww.bohateronwtwojejszkole.pl. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczyć w seansie filmowym dotyczącym wydarzeń z tego okresu. Kolejnym elementem akcji były wpisy uczniów na stronie www.dumnizpowstańców.pl, Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii. To była naprawdę ważna i wartościowa lekcja. Opiekunowie akcji: p. A. Baryłowicz, p. J. Mierzejewska, p. A. Skiba.