Innowacja pedagogiczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, ich zainteresowaniom, a także naturalnej potrzebie zaspokojenia ciekawości światem, opracowaliśmy program dydaktycznej  innowacji pedagogicznej „Edukacyjne wykorzystanie filmu do projektów graficznych 3D”.

Istotnym czynnikiem wprowadzenia innowacji jest szerzenie  projektowania graficznego 3D  w oparciu o filmy dydaktyczne  z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych oraz drukarek 3D. 

W realizacji tej innowacji zamierzamy wykorzystać sprzęt otrzymany w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Opis innowacji w tym linku