Wyniki Konkursów BRD

W dniu 23 listopada Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zorganizował XXIV Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower”.

W konkursie uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z Radomia i regionu radomskiego. Konkurs polegał na napisaniu testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej oraz sprawdzeniu wyposażenia i stanu technicznego roweru. Każdy z uczestników musiał omówić i pokazać na przykładzie roweru wyposażenie podstawowe, dodatkowe oraz stan techniczny mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Uczennice z naszej szkoły: Gabriela Przerwa, Katarzyna Gołębiak i Alicja Stępień w klasyfikacji drużynowej zajęły IV miejsce.

W dniu 21 października 2022r. w MDK Radom odbyła się XXIV edycja Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Bezpieczne Drogi Radomia”. Zawodnicy reprezentujący szkoły podstawowe musieli pokonać elementy na rowerowym torze przeszkód oraz rozwiązać test wiedzy.  Drużyna z naszej szkoły w składzie Gabriela Przerwa, Justyna Wilczek i Alicja Stępień oraz Katarzyna Gołębiak w klasyfikacji drużynowej zajęła VI miejsce. Opiekunami ww. konkursów byli: Renata Zając i Sławomir Żak.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczali:  pan Marcin Ciężkowski Dyrektor WORD w Radomiu oraz pani Dorota Sokołowska Dyrektor MDK w Radomiu.

Współorganizatorami konkursu byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Urząd Miasta w Radomiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.